En fråga som ofta kommer upp är hur mycket kraftfoder man kan ge sin häst per mål egentligen. Särskilt aktuellt blir det ju om hästen är lite tunn, ska ge di eller om man helt enkelt jobbar långa dagar och inte hinner med att ge t.ex. fyra mål kraftfoder per dag. Eftersom det var länge sedan jag tittade genom mina utfodringsböcker var jag faktiskt lite nyfiken själv. Här är min slutsats efter att ha tittat genom böckerna Rätt foderstat – bättre häst (Björn A. Olsson, Christina Planck) och Hästens näringsbehov och utfodring (Christina Planck, Margareta Rundgren).

Om jag utgår från mina hästar så kan man ju börja med att konstatera att deras magsäck aldrig är tom. De har tillgång till hö eller gräs hela tiden. Magsäcken hos ett normalstort halvblod är ca 10 liter stor och fungerar bäst när den inte är mer än halvfull. Det är inte meningen att övre delen av magsäcken ska fyllas upp med foder och magsyra. Om magsäcken blir för full portioneras det först konsumerade vidare till tunntarmen, och då inte nödvändigtvis för att det är färdigbehandlat av magsäcken och är i ett format som passar tunntarmen. Det är en mängd saker som ska hända med fodret i magsäcken. En av dessa är t.ex. att pH ska sjunka ner mot 2,5 i nedre delen av magsäcken för att avbryta all jäsning men även för att ta död på alla bakterier.

OK, då har vi ca 5 liter magsäck kvar att jobba med, minus den maten som redan finns i den då. Säg att vår häst väger ca 600 kg. Då kan vi räkna med att den producerar ca 21 liter saliv och ca 45 liter magsaft per dag (mer om de får mycket grovfoder). Om vi ska kunna räkna med dessa siffror bör vi kanske dela upp det per timme, vilket blir ca 0,88 liter saliv och ca 1,88 liter magsaft. Fodret stannar i magsäcken 1-5 timmar. Då har vi strax över 2 liter magsäck kvar om vi bortser från det hästen ätit före och kommer att äta efter kraftfodermålet.

Anledningen till att det fungerar så här är ju att kraftfodret går mycket fortare att tugga än grovfoder, och att hästar inte är konstruerade för att hitta en spann med havre någonstans på stäppen – de är gjorda för att äta gräs, vilket inte går lika fort. Detta ställer ju ganska stora krav på oss hästägare rent tidsmässigt om vi nu vill och behöver ge dem mycket kraftfoder. Man måste ge många mål om man ska få i sin häst mycket kraftfoder på ett säkert sätt.