Nu kan jag inte hålla mig längre! Efter att ha besökt åtminstone tre bostäder med braskaminer, men utan friskluftsintag, under påsken känner jag att jag MÅSTE skriva lite om det här med ventilation. Det är faktiskt jätteviktigt för hälsan, för att öppna spisar och kaminer ska fungera och för att ert hus eller er lägenhet inte ska få fuktskador.

Om jag utgår från vårt eget hus så är det en gång i tiden byggt för att innehålla en vedspis i köket. Fönstren var säkert enkla och inte särskilt täta, och det fanns en friskluftsventil i varje rum. Dessutom är jag alldeles säker på att det inte fanns något badrum (utedasset är nämligen infällt i stallbyggnaden). Med dessa förutsättningar har vi ett fungerade självdrag. Luften strömmar in i alla torra rum, och från det enda fuktiga utrymmet – köket – strömmar luften ut igen via vedspisen genom skorstenen. Ovanvåningen var inte ens inredd.

Med tiden har det renoverats, byggts badrum som avger massor av fukt och installerats elektrisk spis. Fönstren har bytts ut och huset har isolerats. Då har vi inte längre något fungerande självdrag – vi är tvungna att övergå till mekanisk ventilation. Nu har vi sådan tur att det inte är någon som har renoverat bort ventilerna som finns i alla rum, och vi har en vanlig köksfläkt kopplad till skorstenen. Alla ventiler är delvis eller helt öppna och så har vi installerat fläktar som drar ut luften både från badrummet och från ovanvåningen (varm, fuktig luft stiger uppåt) som numera är inredd. Köksfläkten är igång för det allra mesta. På det sättet hindrar vi fuktig luft från att ta sig in i husets torra rum och vi har hela tiden ett jämnt byte av inomhusluft.

Med tiden är det också tänkt att vi ska installera en braskamin, och av den anledningen har jag nu börjat titta lite på hur många m3 luft som behöver strömma in i kaminen varje timme för att få ett lämpligt drag i skorstenen. Här är några siffror som vägledning till hur mycket luft man faktiskt måste släppa in i huset för att våra kaminer eller fläktar ska kunna fungera på ett bra sätt, och för att det ska finnas tillräckligt med bra luft till oss människor och våra husdjur.

“Varje dygn andas en vuxen människa 30 kilo, det vill säga 25 000 liter, luft. Luften som vi andas in inomhus innehåller det livsnödvändiga syret men även mindre nyttiga ämnen som ozon, radon och aromatiska kolväten. De flesta material i hemmet, mattor, färger, flytspackel avger så kallade emissioner. Dessa kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Dålig luft kan också ge upphov till huvudvärk, astma och luftvägsirritationer.”
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/ren-luft-inne.aspx

“En braskamin använder ca 20 m3 luft/timme vid normaleldning. Med vänlig hälsning, Serviceavdelningen, Nibe Brasvärme” http://www.nibe.se/

En köksfläkt drar ut ca 300 m3 per timme när du har den på högsta hastigheten vid matlagning. En badrumsfläkt drar ut ca 100 m3 luft per timme.

Har ni mätt luftfuktigheten hemma? Den ska ligga på ca 50% i ett sovrum … även på morgonen när ni har sovit där hela natten. Om det nu inte är så att ni har kvalsteruppfödning alltså. En viktig förutsättning för att kvalster ska trivas och föröka sig är nämligen fukt. Ett tips är att, om ni inte har en själv, låna en avfuktare av någon och ställa den på att starta vid 50% luftfuktighet. Flytta runt den i huset vid lite olika tidpunkter på dagen.

Här hittar ni en film som t.ex. belyser sambandet mellan allergier hos barn eller vuxna och bristande ventilation:
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1095&lang=1

Checklista från Boverket:
http://www.boverket.se/upload/checklista%20ventilation.pdf

Här kan ni läsa vad Energimyndigheten säger om ventilation:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/