På Nationaldagen har den som vill, möjlighet att uppleva Åsumfältet med häst och vagn. Åsumfältet, A3 fd övningsfält söder om Norra Åsum har ett spännande växt- och djurliv och en intressant historia och ingår i Vattenrikets arbete för att utveckla och bevara de sandiga markerna i trakten.

Laxbro Häståkeri tar oss med på turen på Åsumfältet med vagn dragen av stadiga ardennerhäster. Under färden guidar personal från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike. Turerna är gratis men måste förhandsbokas på Turistbyrån.

Blog Image

Läs mer här: http://www.vattenriket.kristianstad.se/vykort/index.htm