Det där med att äta så att man får i sig all näring man behöver handlar ju inte bara om energi och protein så att man kan bygga muskler. Eller att äta vitaminer och mineraler för att naglarna har blivit sköra och att man har en bad-hair-day 365 dagar per år. Brister kan ju visa sig på precis hur många sätt som helst. Egentligen på alla sätt som uppstår där vår kropp inte fungerar som den ska – både psykiskt och fysiskt.

“I Sverige förskrevs 2007 över 170 miljoner definierade dygnsdoser av SSRI-medel. Det räcker till knappt en halv miljon årsbehandlingar.” läser jag i Läkartidningen. Att det handlade om antidepressiva visste jag ju, men vad tusan är SSRI-medel? Jag gav mig i kast med Fass. Så här beskrivs några vanliga antidepressiva läkemedel.

……………………………………………………….

Hur verkar Zoloft?

Serotonin är ett ämne som finns naturligt i kroppen och som vid obalans kan orsaka bl a depressiva symtom. Det verksamma ämnet sertralin hämmar återupptaget av serotonin i nerverna och kan på detta sätt korrigera obalansen. Sertralin tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas SSRI (serotoninåterupptagshämmare).

Vad används Cipralex för?

Cipralex innehåller escitalopram och används för behandling av depressioner och ångestsjukdomar (så som paniksyndrom med eller utan torgskräck, social fobi, allmän ångest och tvångssyndrom). Escitalopram tillhör en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Dessa mediciner verkar på serotoninsystemet i hjärnan genom att öka serotoninnivåerna. Störningar i serotoninsystemet anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.

Vad är Cipramil och vad används det för?

Cipramil är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som tillhör en grupp mediciner som kallas antidepressiva. Dessa mediciner hjälper till att normalisera serotoninnivåerna i hjärnan. Störningar i serotoninsystemet i hjärnan anses vara en viktig faktor i utvecklingen av depression och besläktade sjukdomar.

Vad Cymbalta är och vad det används för

Cymbalta ökar mängden serotonin och noradrenalin i nervsystemet. Du har fått CYMBALTA för behandling av antingen 1) depression, 2) generaliserat ångestsyndrom (ständig känsla av ångest eller oro) eller 3) ett tillstånd som kallas smärtsam diabetesneuropati.

Vad Seroxat är och vad det används för

Seroxat används vid behandling av vuxna med depression och/eller ångesttillstånd. De ångesttillstånd som Seroxat används vid är: tvångssyndrom (upprepande tvångstankar med okontrollerbart beteende), paniksyndrom (attacker av panikångest, inklusive de som uppstår vid agorafobi, dvs rädsla för öppna platser), social fobi (rädsla för eller undvikande av sociala situationer), posttraumatiskt stressyndrom (ångest efter en traumatisk upplevelse) samt generaliserad ångest (allmän svår ångest eller oro). Seroxat tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Alla människor har en signalsubstans i hjärnan som kallas serotonin. De som lider av depression eller ångest har onormalt låga nivåer av serotonin. Hur Seroxat och andra SSRI-preparat verkar är inte fullständigt känt men det skulle kunna vara genom att de höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Korrekt behandling av din depression eller ångest är viktigt för att hjälpa dig till förbättring.

……………………………………………………….

De där sista två meningarna var särskilt intressanta tycker jag … Stämmer ganska väl överens med en artikel som jag hittade på Läkemedelsvärldens hemsida.

“Om man mäter nedbrytningsprodukter av serotonin och dopamin i ryggmärgsvätska hos människor så har vissa väldigt låga värden och vissa höga. Men de korrelerar alltid starkt, säger han. Riktigt hur de två systemen samverkar vet man fortfarande inte. Teoretiskt borde dopamin vara inblandat i alla former av depression, menar han. Dopamin påverkar flera av våra belöningssystem och det är ofta sådana reaktioner som bortfaller vid depression. Det som talar emot detta är att rena dopaminläkemedel inte har visat effekt på depression, säger Elias Eriksson.”

Nåväl, alla de här medicinerna som skrivs ut (SSRI) äter man ju för att reglera mängden serotonin. För mig verkar det som om det vanligaste är att man vill öka mängden serotonin i nervsystemet, och helst få samma värde på serotonin och dopamin. Hur kan man påverkar detta själv? På Hälsosidorna hittar jag följande information.

“Adrenalin, noradrenalin, dopamin och serotonin bildas av ett enzym (aminosyra) med namnet tyrosin och som vi får från födan. Även aminosyran tryptofan behövs för produktionen av seretonin.”

* Tyrosin finns i kött, fisk, ägg, baljväxter, mandel, avokado, bananer, keso, nötter och frön. Tyrosin behöver även vitamin B6, vitamin B12, magnesium samt järn för att bilda dopamin.

* Tryptofan finns i rött kött, havre, bananer, kiwi, plommon, ananas, aprikoser, fikon, mjölk, ägg, tomater, nötter och frön. Kolhydrater och vitamin B6 behövs vid bildandet av serotonin.

* Kroppen ökar produktionen av serotonin och dopamin vid fysisk träning.

Ett boktips: Ät dig glad – balansera din hjärna, balansera ditt liv!

Och så verkar det som om man måste komplettera kosten på konstgjord väg, åtminstone vad gäller magnesium och järn (och eventuellt även B-vitaminerna). På Toxiska epistlar, och för all del även i SvD, kan man idag läsa om att dagens grödor inte har samma näringsinnehåll som de hade förr.

“Sedan 1967 har mineralinnehållet i spannmål minskat kraftigt. Försörjningen av järn och koppar, men även zink och selen, ligger i många jordar på eller under gränsen för att täcka växtens behov vilket kan orsaka minskade skördar och skada växtens motståndskraft, skriver Henrik Ennart i Svd. Halterna av selen ligger långt under vad som rekommenderas i djurfoder.

Forskaren Holger Kirchmanatt anser att svenskt vete har så låg mineralhalt att det inte duger som djurfoder: Samma spannmål används dock som brödsäd i en lång rad livsmedel avsedda för människor.”