Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter.

D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

Om en ljushyad person solar avklädd tills huden börjar rodna av solbränna (15–20 minuter) bildas minst 250 mikrogram (=10 000 IE) D-vitamin.

Rekommenderat kostintag är 7,5 mikrogram/dag (10 mikrogram=400 IE). Man kan fråga sig varför.

“D-vitaminbehandling försvåras idag bla av brist på lämpliga preparat. I Fass finns kombinationspreparat kalcium–vitamin D3 godkända för osteoporosbehandling. Rekommenderad dos ger dock endast 20 mikrogram vitamin D3/dag. Högre kalciumdos ökar njurstensrisken. AD-droppar kan inte användas vid D-vitaminbrist, eftersom detta skulle ge toxiska A-vitamindoser.”

Apotekets D-vitamin: 400IE per tablett

Holistics D-vitamin: 2000IE per tablett

Det finns alltså bättre D-vitaminpreparat! Hos Erika, Harmoni & Hälsa. Ring eller maila henne för att beställa.

Lite saxat ur artikeln:

*******************************************************

D-vitamin krävs för kalciumabsorption i tunntarmen, och uttalad brist yttrar sig som rakit (bristande mineralisering av benmatrix under uppväxtåren) och osteomalaci (motsvarande sjukdom hos vuxna). En av orsakerna till osteoporos hos äldre är sannolikt kroniskt D-vitaminunderskott.

Att även artros har samband med D-vitaminbrist antyds av en långtidsuppföljning av knäartrospatienter i USA.

Det är känt sedan länge att D-vitaminbrist orsakar myopati med specifik atrofi av de för balansen viktiga typII-fibrerna och bidrar till åldrandets muskelförlust. Atrofin kan dock reverseras med tillräcklig dos och duration av D-vitamin, vilket också förbättrar neuromuskulär koordination.

Det finns idag omfattande epidemiologiskt stöd för hypotesen att D-vitamin motverkar uppkomsten av flera vanliga cancerformer (i bröst, tjocktarm, ändtarm, livmoder, äggstockar och prostata samt lymfom).

När män med spridd prostatacancer följdes med prostataspecifikt antigen (PSA) under 1 år med tillägg av 50 mikrogram D-vitamin/dag eller placebo till sedvanlig behandling, ökade PSA signifikant mindre med tillägg av D-vitamin. (10 mikgrogram = 400 IE)

Redan på 1980-talet påvisade svenska forskare samband mellan D-vitaminnivåer, insulinresistens och blodtryck. Idag finns starkt stöd för samband mellan D-vitaminunderskott, diabetes typ 2, övervikt, hypertoni, hjärtinfarkt och stroke.

För såväl multipel skleros som reumatoid artrit finns behandlingsstudier med D-vitamin. Den svenska studien av reumatoid artrit var placebokontrollerad, visade klar behandlingseffekt och gav föga biverkningsproblem trots mycket hög dosering.

Även immunförsvaret mot infektioner moduleras av D-vitamin, och underskott har föreslagits predisponera för såväl tuberkulos som influensa. D-vitamintillägg kan förbättra behandlingsresultaten vid tuberkulos.

Det finns också stöd för att D-vitamin skyddar mot tandlossning och gingivit.

I SBUs rapport om depressionsbehandling refereras en liten studie där en hög engångsdos av D-vitamin gav bättre effekt än tre veckors ljusbehandling vid årstidsrelaterad depression.

Bland annat epidemiologiska data har legat till grund för hypotesen att D-vitaminbrist under graviditet kan påverka fostrets hjärna så att risken för framtida schizofreni ökar; dessutom är D-vitaminbrist vanlig bland kroniskt psykiatriskt sjuka.

Alla som bor på våra breddgrader vintertid riskerar D-vitaminunderskott; särskilt utsatta är personer som sällan vistas ute i solen, äldre, personer med mörk hudpigmentering, personer som skyler stor del av hudytan med kläder eller som konsekvent använder UV-skyddande solkräm, personer med utbredda brännskador, veganer och andra som inte äter fisk eller mjölkprodukter, personer med fettmalabsorption (inklusive orlistatbehandlade) och överviktiga (fettväv anses binda upp det fettlösliga D-vitaminet).

I princip kan sjukdomsbilder som regelmässigt förbättras under juni–augusti eller i samband med solsemester och/eller har ökad frekvens bland ovanstående riskgrupper misstänkas ha samband med D-vitaminunderskott.

Med hänsynstagande till dessa risker har europeiska kommissionen fastställt »tolerable upper intake level« (UL) för kosttillskott med D-vitamin, dvs en daglig dos som med marginal betraktas som riskfri även vid kroniskt bruk. Upp till 10 års ålder är UL 25 mikrogram, från 11 år och uppåt gäller 50 mikrogram (=2000 IE).

D-vitamin, som är fettlösligt, kan lagras i kroppen varför daglig tillförsel är onödig. När äldre patienter injicerades med 3750–7500 mikrogram årligen minskade frakturfrekvensen med 25 procent. Såväl veckovis som daglig tillförsel har också tillämpats.

*******************************************************

Läs hela artikeln här.