I det senaste nyhetsmailet från JTI står det att läsa:

“Idag finns i Sverige ca 700 000 ha outnyttjad mark, som till stor del består av block om mindre än 6 hektar och som kan vara möjliga att ta i bruk. De skiften som används för Salix idag är också relativt små.”

Ett nytt projekt vid JTI ska öka den totala arealen Salix i Sverige.

Det är så att man kan gråta! Här sitter hur många hästägare som helst i sina stugor runt om i landet och funderar på hur de ska få sitt hö att räcka hela vintern, och så finns det 700.000 ha outnyttjad mark.

Hö, vi vill ha hö till våra pållar! Hör ni det!

Forskare vill göra små Salixodlingar lönsammare