Eftersom jag är intresserad av vitaminer och mineralers effekt på hälsan, fastnade ögonen på den här rubriken idag.

Selen bromsar hiv

En grupp amerikanska forskare har kommit fram till att selen bromsar hiv-virusets förökning med 90%. Det måste ju vara en fantastisk positiv nyhet för de som har hiv, eftersom en dos extra selen vad jag kan förstå är fritt från biverkningar till skillnad från bromsmedicinerna de tar idag. När jag läser vidare i olika artiklar visar det sig att detta inte när någon nyhet.

Redan på 1980-talet gjordes svenska försök med mineralet selen som har en antioxidativ verkan och spelar en viktig roll i kroppens immunförsvar, men i den turbulens som rådde hamnade inriktningen i skymundan av annan hiv-forskning.

Vad tänker de göra åt den här fantastiska upptäckten då?

Med ökad insikt om den mekanism som ligger bakom selenets effekt hoppas forskarna att man ska kunna utveckla effektivare läkemedel.

Man måste alltså först göra ett läkemedel av det … Och i Sverige då?

Anders Sönnerborg, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, säger att forskningen är intressant men knappast medför några radikala förändringar i Sverige där behandlingen redan uppnått mycket goda resultat.

Här tänker de tydligen inte rekommendera patienterna att äta extra selen, eftersom de är nöjda med de mediciner de har. Som t.ex. Isentress.

Med det nya läkemedlet angrips hiv-viruset på ett helt nytt sätt och det kommer att bli det ett viktigt tillskott att hantera dessa problem i behandlingen av hivpatienter, säger professor Anders Sönnerborg, på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Isentress ska ges till patienter som trots behandling med hiv-mediciner har virusförökning, och kommer att ges i kombination med andra hiv-mediciner. Jag har verkligen letat, men inte kunnat hitta någon information som gör att man kan jämföra selen med bromsmediciner. Med hur många procent bromsas hiv med traditionell medicinering? Någon som vet? Isentress fungerade överhuvudtaget bara på 75% av patienterna vad jag kan förstå.

Mycket snabbt godkännande av nytt hiv-läkemedel

Men det är klart – man kan ju inte ta patent på selen.

Tillskott av selen kan bli ett billigt och effektivt komplement till dyra aids-mediciner