“Det ständiga ifrågasättandet av det som vetenskapen känner till i dag riskerar att leda till förvirring för både producenter och konsumenter.”

Så säger Agneta Dreber, vd Livsmedelsföretagen, i artikeln Vem i hela världen kan man lita på? I mina öron låter det som något man kunde förvänta sig att höra på 1600-talet, inte 2008. Vidare säger hon:

“Livsmedelsföretagen arbetar också för att ge konsumenterna bättre möjligheter att välja hälsosamt.”

Mmmm …

Fetsmart la ut ett blogginlägg angående medlemmar i Livsmedelsbranschens referensgrupp för sunda matvanor, bland annat representanter från McDonald’s, Coca-Cola, Danisco Sugar m.fl.

Fetsmart – Kan vi lita på dom?

Agneta Dreber avslutar sin artikel med att säga:

“En förutsättning för att livsmedelsföretagen ska kunna medverka till att förebygga fetma och övervikt är att man kan lita på Livsmedelsverket. “

Livsmedelsverket har också en grupp – Expertgruppen för kost- och hälsofrågor.

Många av medlemmarna i denna grupp är också medlemmar i nutritionsrådet i SNF Swedish Nutrition Foundation.

Kan ni gissa några namn på medlemsföretag i SNF? Jo, bland annat McDonald’s, Coca-Cola och Danisco Sugar.