Jag blir tokig på all denna TV-reklam för Treo. När sedan ambulanssyrran som var med i Du är vad du äter i torsdags erkände att hon satte i sig 6 Treo per dag var måttet rågat.

Treo innehåller acetylsalicylsyra och koffein. Om vi börjar med koffeinet så innehåller en tablett 50 mg, vilket lätt kan ersättas med en kopp kaffe i stället (innehåller 120 mg).

Sedan har vi 500 mg acetylsalicylsyra. I det här sammanhanget bör det nämnas att den starkaste Trombyltabletten innehåller 160 mg acetylsalicylsyra.

“Trombyl är ett s.k. blodförtunnande medel, som minskar risken för blodproppsbildning genom att förhindra att blodplättar klumpar ihop sig.”

“Dosen skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för Dig. Vanlig dos är 1 tablett om dagen.”

6 Treo är vad jag kan förstå det samma som att sätta i sig 3.000 mg acetylsalicylsyra, att jämföra då med Trombyl som skrivs ut under noggrann övervakning i en dos om ca 160 mg per dag!

I Vårdguiden kan man läsa lite om vad man ska tänka på om man äter 160 mg per dag:

“All blodförtunnande behandling medför ökad risk för blödning. Detta innebär både att du lättare kan få en blödning och att en eventuell blödning blir större än normalt. Den som behandlas med blodförtunnande läkemedel går därför på återkommande kontroller.

Det är viktigt att du kontaktar din behandlande läkare om du får problem med näsblödningar, blod i urinen, svart avföring, stora blåmärken eller andra tecken till blödning. Detta kan vara tecken på att behandlingen blivit alltför kraftig.”

Andra biverkningar är yrsel, öronsusningar och hjärnblödning. Och svårigheter att bli gravid.

Personligen kan jag inte komma på en enda åkomma som skulle kunna få mig att äta Treo!