Det är andra gången på ganska kort tid som tidningarna rapporterar om skador och dödsfall i vården. Det handlar om artiklar som den här, och sedan hörs just ingenting mer. Varför? Man kunde ju annars tänka sig att det skulle bli ett himla liv.

“Ungefär en tredjedel av de 100.000 människor som drabbas av skador i vården får infektioner som man drabbats av på sjukhuset. Av dem får ungefär en av tio bestående men. Cirka 3.000 avlider varje år där en skada man fått på sjukuset/vårdinrättningen bidragit eller varit den direkta orsaken till dödsfallet.”

År 2006 avled 91.271 personer i Sverige enligt Socialstyrelsen. 3.000 av 91.271 är 3,3%.

Jag har lusläst rapporten, men inte kunnat reda ut hur många av dessa dödsfall som är relaterade till exempelvis rökning. Däremot har jag hittat lite siffror på nätet. Det talas om att mellan 7.000 och 10.000 personer avlider till följd av rökning varje år. Det är 7,7-11%.

Inte så stor skillnad som man kunde önska tycker jag.