Det rasar in tips på kurser som jag gärna skulle vilja gå, men pga akut tidsbrist kommer det aldrig att bli av. Men jag vill i alla fall dela med mig.

På stående fot

En kurs i mänsklig kommunikation specialanpassad för dig med litet företag på landsbygd. Lämplig vare sig du har anställda, är ensam eller står i startgroparna att starta upp.

Grundkurs i Prissättning och Kalkylering av entreprenadarbeten

Modernt stallbyggande och kommersiell inackordering av häst

En tematräff om modernt stallbyggande, stallmiljö, kommersiell stallplatsuthyrning och inackordering.

Hov- och benvård för häst

En tematräff där du får en grundläggande kunskap om hovens och benens anatomi, hur de fungerar och hur man hanterar hältor, svullna ben, inflammationer och andra hov- och benproblem.

Byggnadsvård för nyblivna gårdsägare – tema gård i skogsbygden

Byggnadsantikvarien lotsar dig genom skogsbygdens traditionella byggnadsmaterial och metoder.

Och så motsvarigheten då …

Byggnadsvård för nyblivna gårdsägare – tema gård i slättbygden

Betesmarker ur ett helhetsperspektiv

Under maj månad kommer Länsstyrelsen i samarbete med bl.a. LRF och Skånesemin att ordna träffar i fält för att diskutera betesmarker ur ett helhetsperspektiv.