Härmed utmanar jag dig smiley

Swedish typing speedtest – how fast are you?

Mitt resultat: 55 ord per minut, ett stavfel