Bo Zackrisson, Toxiska epistlar, skriver idag om Mette Axelsen (Avdelningen för Klinisk Näringslära, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet), Dietisternas Riksförbund och Socialstyrelsen. Olika institutioner – samma personer. Lite som om jag skulle bevilja lån till mig själv om jag jobbade på bank, fast ämnet den här gången är mycket viktigare.

1) I förra veckan offentliggjorde Socialstyrelsen nya riktlinjer för diabetesvården.

Utom för kosten då eftersom en utvärdering är beställd av SBU, men den är inte klar ännu och då kan man ju inte uttala sig. Men efter att två dietister anmält LCHF i slutet av 2005 (man menade att det äventyrade patienternas säkerhet) kom Socialstyrelsen fram till att kolhydratfattig kost till de som har diabetes är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Man har alltså godkänt en sådan kostrådgivning.

2) SBU inrättades för att utvärdera sjukvårdens metoder.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har ett pågående projekt som ska se över kostråden till patienter med diabetes, beställt av Socialstyrelsen. I projektgruppen sitter Mette Axelsen. Resultaten ska publiceras våren 2010. Arbetet är alltså inte slutfört ännu. De kostråd som ska ses över, för att vi ska vara säkra på att de är de bästa, är följande: Den kost som idag allmänt rekommenderas för patienter med diabetes kännetecknas av att den är energianpassad till den enskilda individens behov, snål på mättade fetter, rik på “långsamma” men fattig på “snabba” kolhydrater. Mycket kolhydrater och lite fett alltså. Tvärtemot LCHF.

3) Dietisternas Riksförbund har också anlitat Mette Axelsen.

De har åtminstone citerat henne på hemsidan. De är en av fem organisationer som i dagarna arrangerar Diabetesforum 2009. “Under två dagar samlas Sveriges ledande experter inom diabetes” står det på hemsidan. I programmet läser jag att Mette föreläser tillsammans med Livsmedelsverket. Hon verkar dessutom redan veta vilka resultat SBU ska komma fram till för Socialstyrelsens räkning. “En kost rik på frukt och grönsaker, fisk och hjärtvänliga fetter är mest hälsosam på lång sikt” säger hon, och därmed får man väl säga att det redan är klappat och klart.

Som om inte detta vore nog har Dietisternas Riksförbund skickat ut ett pressmeddelande med anledning av Diabetesforum 2009, där de presenterar Mette som “en av experterna som ingått i Socialstyrelsens arbete med att revidera de nationella riktlinjerna vid diabetes”. I pressmeddelandet skriver de “Kostrekommendationerna kvarstår – vi behöver bli bättre på att följa dem”.

Kostrekommendationerna är inte färdiga ännu.

Kommer de någonsin att bli ifrågasatta, på riktigt? Och naturligtvis undrar man ju hur alla andra rekommendationer har blivit framtagna.

Se även artikel på Newsmill.