Känner du någon, eller tar du själv, statiner för att sänka kolesterolet eller för att undvika hjärtinfarkt och stroke?

Läs då det här: Kolesterolmyter

Några exempel på biverkningar hämtade ur texten.

“I alla statinstudier är minskningen mindre än den minskade hjärtdödligheten. Förklaringen är att i stället för att dö i hjärtinfarkt dör de behandlade av något annat. I PROSPER-studien till exempel, där alla deltagarna, nästan 6000 högriskpatienter, var 70 år eller äldre uppvägdes vinsten på 20 färre dödsfall i hjärtinfarkt av att 24 fler dog i cancer.”

“En av de vanligaste biverkningarna är svaga och smärtsamma muskler. I sällsynta fall kan det leda till rhabdomylys, en allvarlig sjukdom som skadar njurarna och kan leda till döden.”

“En mera allvarlig biverkan är leverskada. Den visar sig som en ökning av blodets halt av leverenzymer, de såkallade transaminaser.”

“Till exempel har man funnit att depression, självmordsförsök, återfall i kokainmissbruk och aggressivt beteende är mera vanligt hos personer med ett lågt kolesterol än hos andra. Andra forskare har beskrivit en långsam utveckling av minnesförlust och demens.”

“… oförklarliga smärtor och känselrubbningar i benen, såkallad idiopatisk polyneuropati, i hela befolkningen på Fyn. De fann att det var vanligare hos patienter som behandlades med statiner.”

… en studie av 52 kvinnor som behandlats med statiner under graviditeten. Nästan hälften av dem hade fött barn med missbildningar; några var värre än de man såg efter neurosedyn.”

“De flesta djurförsök har visat att statinerna är cancerframkallande.”

Läs även det sista stycket, det som handlar om hur man valde ut deltagarna i TNT-studien.

Här kan ni läsa mer om författaren, Uffe Ravnskov.

Hos Kostdoktorn kan man läsa följande: Kan statiner ge diabetes?

“Ett intressant bifynd från JUPITER-studien var en 25%-ig ökning av risken för nydebuterad diabetes.”

Du hittar även en snabbkurs i blodfetter.

Läkartidningen skriver om sjukdomsmångleri.

I den artikeln får vi även reda på hur mycket läkemedelsföretagen tjänar på att var och varannan (äldre) person tydligen måste äta statiner för att överleva nuförtiden. Priserna gäller Crestor.

“Med en kostnad på 12,69 kr/tablett blir priset för att rädda en individ från något av resultatmåtten = 95 (gånger) 2 (gånger) 365 (gånger) 12,69 = ca 880000 kr. I USA är kost- naden högre, ca 2025000 kr (3,65 dollar = 29,20 kr/tablett).”

Simvastatin är billigare och är det som används mest. År 2007 fick 253.000 patienter detta läkemedel. År 2008 var vi uppe i 280.000, en ökning med 10%.

Socialstyrelsens hemsida hittar jag en tabell över hur mycket läkemedelsföretagen tjänade på blodfettsmedicinerna 2008.

Tabell 48. C10A Kolesterol- och triglyceridsänkande medel

Totalkostnad: 742 282 741 kr

Det är så mycket pengar att jag knappt vet hur jag ska läsa det. Så mycket att jag känner mig tveksam till att jag läst tabellen rätt. Ni får gärna gå in och kolla. Klicka på länken ovan och gå till sidan 62.