“Efter läkarexamen får läkarna en mycket begränsad fortbildning. Kunskapsmassan från studietiden har i många avseenden en förhållandevis kort överlevnad. Någon systematiskt upplagd fortbildning sker inte. Den uppdatering av kunskaperna som ges är i stor utsträckning från enstaka konferenser och från läkemedels­företagens representanter.”

Det säger Tore Scherstén, professor emeritus i kirurgi (har varit huvudsekreterare i före detta Medicinska forsknings­rådet), i Dagens Medicin idag. Vidare menar han att efter läkarexamen borde samtliga läkare obligatoriskt genomgå en ”halvsulning” vart femte år, helt frikopplad från kommersiella intressen.

Som patient blir man ju helt ställd. Är det inte så det går till idag? Man behöver ju inte gå längre än till den egna kosten, skötseln av hundarna eller ridning – allting ställs ju på ända med jämna mellanrum. Hur skulle det annars vara, om man inte tar till sig av nya idéer och fortbildar sig själv? Det som var en absolut sanning för 10 år sedan håller kanske inte alls idag, och så ska det väl vara.

Utveckling, ny kunskap och förbättring förväntar jag mig av mig själv, och absolut av min läkare.

Obligatorisk fortbildning av läkarna skulle ge stora vinster