Ett exempel:

“Var dig själv. Det finns redan så många andra.”

Words of wisdom, Jörgen Schwartz hemsida