Efter en sommar av intensiv besprutning, till min stora förargelse eftersom det vid vissa tillfällen dragit in stora moln av gift över hästarna, så ser potatisåkern jämte oss för tillfället ut så här.

Och nej, det är inte naturligt att blasten dör på hösten.

“Potatis är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige. Den besprutas mot ogräs, insekter och för att få blasten att vissna vid rätt tidpunkt, men mest sprutas den för att förhindra svampsjukdomen bladmögel. I genomsnitt besprutas svensk potatis 7,5 gånger under en växtsäsong och mest krävande är de vanliga potatissorterna Bintje och King Edward . Antalet bekämpningstillfällen kan variera mellan 3 – 12 gånger i konventionell odling beroende på sort och odlingsförhållanden.”

Om man nu nödvändigtvis vill äta potatis ska man först och främst köpa ekologisk naturligtvis, i andra hand svensk och i absoluta nödfall utländsk.

“Potatis odlas i Sverige på en procent av den svenska åkermarken men står för 40 % av den totala användningen av kemiska bekämpningsmedel för svampsjukdomar. Därutöver är 20 % av matpotatisen importerad från andra länder och i dessa är bekämpningsmedelsanvändningen ofta dubbelt så hög som i Sverige.”

Potatis och bekämpningsmedel