“En vaccinering kan också innebära risker, men de är inte helt kända så länge vaccinet inte är testat i vetenskapliga prövningar, och några sådana har inte gjorts.”

Oklart med vaccin till gravida

“Det är inte helt klarlagt hur influensavaccinet påverkar fostret, men sammantaget är bedömningen att det inte finns någon uppenbar risk.”

Inget influensavaccin till småbarn

“Läkemedelsbolaget som producerar Pandemrix är GlaxoSmithKline Biologicals. Företaget är världens ledande vaccinbolag. I sitt avtal med svenska staten friskriver sig tillverkaren allt ansvar för biverkningar och skador som kan uppkomma av vaccinet.”

Bara två månader efter kvicksilverförbudet: – Nu skall alla svenskar få vaccininjektioner med kvicksilver

Men eftersom två personer har avlidit, där båda tillhörde riskgrupper (hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes, hiv och neuromuskulära sjukdomar) och en av dem var svårt sjuk i cancer, så ska alla gravida vaccineras.

“Ingenting tyder på att det är farligare än en vanlig säsongsinfluensa som årligen leder till mellan 1 000 och 2 000 personers död. Av de hittills 915 rapporterade fallen i Sverige har 49 krävt sjukhusvård varav sex intensivvård.”

Smittskyddsinstitutet och överläkare Antonio Barragan

“Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar att slutnotan kommer att uppgå till mellan 2—3 miljarder kronor. Det är en grov uppskattning, men förutom kostnaden för vaccinet, som är 1,3 miljarder kronor, tillkommer sprutor, spetsar, distribution, kylförvaring och inte minst personalkostnader, säger Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Miljardnota för vaccinering mot svininfluensan

“Globalt har regeringar beställt nästan 600 miljoner doser till ett värde av 33 miljarder kronor, enligt en uppskattning som investmentbanken JP Morgan har gjort.”

“Svenska regeringen har betalat en hemlig summa pengar till bolaget för en garanti som innebär att Sverige är försäkrat om att få vaccinet om en pandemi bryter ut”

Influensan bingo för vaccinjättar