Jag tror inte på att motarbeta naturen. Jag tror på att om något är fel gör man bäst i att ändra på det beteende som orsakade felet, i stället för att plåstra över symptomen.

Ta det här med magsårsmedicin till hästar till exempel. Om man ger sin häst för mycket kraftfoder i samma mål kan magsäcken bli så full att den sura magsaften fräter hål på den övre delen av magsäcken. Detta händer eftersom magsäcken inte är anpassad till att bli så full av mat. Hö/gräs tar längre tid att tugga och hästen har naturligt sett inte någon möjlighet att stoppa i sig så mycket mat under så kort tid.

I det här läget tittar läkemedelsindustrin på hur vi människor fungerar (vi vill helst inte ändra på något, bara hitta en snabb lösning på problemet så att vi kan fortsätta precis som vanlig) och bestämmer sig för att tjäna en hacka på magsårsmedicin till hästar. Något som höjer pH-värdet så att magsaften inte är så sur att den fräter på slemhinnorna.

Problemet med detta är att det finns en anledning till att pH-värdet är lågt. Under miljontals år har hästarna utvecklats för att fungera så bra som möjligt. En del i denna utveckling har varit att skydda sig mot bakterier på gräset och annat som hästen äter genom att ha ett så surt maginnehåll att bakterierna helt enkelt dör. Vatten däremot far liksom tvärsigenom magsäcken. Det är av den anledningen som hästarna är mycket mer knussliga med vad de dricker än vad de äter.

Det handlar om instinkter. Det handlar om att hålla sig vid liv. Du kan via medicin ge hästen ett mindre surt maginnehåll, men du kan inte ge den instinkter som säger att den då får vara mer försiktig när den äter gräs i hagen och helst välja sådant helt utan bakterier. Ett mycket bättre sätt att angripa problemet vore att ta bort anledningen till magsåret. Tycker jag.

Ett inlägg på KiF fick mig att inse att kroppen är ännu mera komplex ändå. Det finns naturligtvis fler funktioner än den rent bakteriedödande, även hos människor.

“Magsäckens uppgift i kroppen är bland annat att blanda, sönderdela och desinficera bolus som kommer ner genom matstrupen. Detta görs av bland annat den sura magsaften (bland annat saltsyra) och de olika enzymer som kan påvisas i den. Brist på saltsyra kallas aklorhydri. Magsäcken har förutom ovanstående, en endokrin funktion och producerar hormoner.”

I Fass läser jag:

“Saltsyra, en stark syra som ingår i magsaften. Den produceras av s.k. parietalceller i magsäcken. Överproduktion av saltsyra kan leda till halsbränna, sura uppstötningar och magsår. Kemiskt framställd saltsyra används som hjälpämne i vissa läkemedel för att reglera pH-värdet.”

På sidan Vård i Västra Götaland läser jag om att man kan få blodbrist på grund av för lite vitamin B12.

“Perniciös anemi orsakas av brist på vitamin B12. Det i sin tur beror ofta på en brist på proteinet IF, som bildas i magsäcken och som gör att vitamin B12 kan tas upp från maten. Orsaken till bristen på IF är oftast en speciell form av inflammation i magsäckens slemhinna som man haft under lång tid. Då angrips de körtlar som producerar saltsyra i magsäcken av det egna immunförsvaret, en så kallad autoimmun reaktion.”

Eller så beror det på följande orsaker:

“Störningar i bakteriefloran. Långvarig behandling med vissa mediciner mot halsbränna, magsår och sjukdomar som diabetes och sclerodermi kan orsaka störningar i tarmens bakterieflora så att upptaget av vitamin B12 försämras.

Operationer i magsäcken. Om man har blivit opererad i magsäcken på grund av magsår har man lättare att drabbas eftersom de celler i magsäcken som tillverkar proteinet IF kan ha blivit för få.”

Vad händer då vid en gastric bypass? Vad händer om man äter Losec Mups?

“Det ämne som gör magsaften sur (saltsyra) pumpas ut från magens slemhinnor via så kallade syrapumpar. Losec hämmar dessa pumpar och minskar därmed surhetsgraden i magen.”

Och mängden IF-protein. Vilka är då symptomen på denna B12-brist?

“Till en början inga symtom och ingen påverkan på blodvärdet. Successivt tillkommer trötthet, tungsveda och håravfall. Blodbristen (anemin) kommer smygande och ger sällan symtom förrän vid mycket låga blodvärden. Så småningom kommer domningar och stickningar i fötterna. De ytliga känseln är nedsatt, testas med sk monofilament. Vibrationssinnet är också nedsatt följt av nedsatta reflexer och muskulär svaghet i armar och ben. Så småningom kommer även nedsatt känsel, fumlighet, muskeltrötthet och förlamningar. Tungsveda kan var tecken på B12-brist. Patienterna kan även få depression, nedsatt minne, yrsel, nedsatt balans och demens. En del patienter får också upphörd svettning och upphörd urinblåsfunktion. En del män blir impotenta liksom infertila.

OBS! Debutsymtomen vid B12 brist utan blodbrist kan vara neuropsykiatriska eller neurologiska. Vitamin B12-bristen kan vara kopplad till de tankefunktioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras sk kognition.”

Är man medveten om detta när man börjar äta Losec? På bipacksedeln finns det till och med information om användningen till barn över 2 års ålder!

Allt hänger samman. Allting har sin funktion, eller rent av flera. Jag tror inte att snabba lösningar (plåster) är det bästa i längden.