“Centerpartiets partistämma har konstaterat att i fråga om bemötande och helhetssyn på patienten har skolmedicinen mycket att lära av komplementärmedicinen och ifråga om krav på vetenskaplighet gäller det motsatta. För patientens skull krävs ökad förståelse mellan de olika aktörerna.”

Komplementärmedicinsk kompetens behövs i teamet

Det är inte klokt vad det går framåt!