20% av 200 distriktsläkare litade på våra officiella kostråd efter föreläsning.

Slutrapport från fettdebatten