“Det som finns i dag på SLU är en uppdragsutbildning kallad Grön entreprenör. Den vänder sig i första hand till kvinnor i Skåne som vill utveckla en verksamhet på landsbygden inom natur och hälsa. Kursen är uppdelad på fem dagar som är utspridda under ett par månaders tid. Sista ansökningsdag för kursen som ges i vår är den 19 februari.”

Brist på kurser inom grön rehabilitering

“Naturens positiva påverkan på oss människor har uppmärksammats allt mer under de senaste åren. På SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Alnarp utanför Malmö, bedrivs forskning kring hur människan påverkas av att vara i naturen. Här finns också en välkänd Rehabiliteringsträdgård för sjukskrivna.”

Grön entreprenör