Artikel i Läkartidningen:

“En möjlig bakomliggande patogenetisk faktor har föreslagits vara det trofiska och mitogena inflytandet av t ex förhöjda nivåer av insulin eller IGF-1 (insulinliknande tillväxtfaktor 1), liksom insulinets stimulerande effekt på dessa hormoners receptorer [4].

En sådan effekt skulle kunna leda till att redan existerande cancerceller lättare och snabba­re kan proliferera och tillväxa i antal för att till slut ge upphov till en symtomgivande tumör.”

Cancer är vanligare vid diabetes

“Insulin är ett hormonellt protein som utsöndras efter en måltid som ett svar på förhöjda nivåer av glukos i blodet.”

Insulin

Hur höjer man då nivåerna av glukos i blodet? Jo, man äter kolhydrater.

Kolhydrat