Sätt dig in i medicineringen och vården av dina äldre släktingar. Det är viktigt!

Medicinering av riktigt gamla rena rama experimentverksamheten

“Yngve Gustafson är noga med att påpeka att uppföljningen är helt beroende av att personalen eller de anhöriga som är närmast patienten märker förändringen.”

Läkare vid CSK varnas

“När dagpersonalen lämnade över till nattskiftet fick läkaren veta att den blodtryckshöjande medicinen skulle tas bort. Läkaren tolkade det som att sjukdomstillståndet skulle ha sitt naturliga förlopp.”