“Två sådana systematiska översikter har nu samlats i en färsk publikation för att belysa effekter på blodtryck av choklad (kakao) och av den vanliga drycken te. Bägge dessa substanser innehåller polyfenoler (flavonoider) som på teoretiska grunder skulle kunna ha flera gynnsamma biologiska effekter.”

Men det funkade inte. Rättare sagt polyfenolerna sänkte inte blodtrycket, men något annat gjorde susen.

“Sammanfattningsvis fann man en blodtryckssänkande effekt av choklad (kakao) men inte av te. Denna effekt hos kakao är kliniskt intressant och motsvarar effekten av vissa blodtryckssänkande mediciner.”

Något i kakao funkar alltså lika bra som blodtryckssänkade mediciner. Vad kan det vara tro? Kan det vara …

“Ett problem i sammanhanget är att choklad är en energität och kaloririk produkt, som kan öka vikten vid stort intag, om inte samtidig motionsökning kan motverka denna negativa effekt.” (Läkartidningen)

Här får de nog tänka ett varv till.

Mer om blodtryck