“Acetylsalicylsyra och andra antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, hämmar enzymet COX-2 och minskar prostaglandinnivåerna, och tidigare studier har visat att detta kan minska tillväxten hos cancerceller. Effekten på COX-2 systemet minskar också cytokinresponsen hos metastaser och stimulerar immunförsvaret, enligt forskarna.”

Acetylsalicylsyra föreslås som skydd mot bröstcancer

Den rubriken fick mig att tänka på Erik Eneby.

“Nobelpriset ska enligt Alfred Nobels testamente gå till de forskare som gjort mänskligheten den största nyttan. Professor Harald zur Hausen, Heidelberg, tilldelades 2008 års Nobelpris i medicin för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer. För många år sedan gjorde den svenske läkaren Erik Enby samma upptäckt. Enby förhindrades dock att arbeta med sin forskning i ett etablerat sammanhang och öppnade därför en läkarmottagning där han utförde forskningen i egen regi. Resultaten finns beskrivna i åtta uppsatser.”

Två forskarsjälars olika livsöden – hur Sverige gick miste om en nobelpristagare, kanske två…

Det blev inget nobelpris. Det blev Insider i stället.

Här “botar” bluffläkaren cancer med pepparrot

Nåja, bara ett halvår tidigare skrev en annan kvällstidning så här.

“Gurkmejan drar till sig ett allt större intresse för sina hälsobringande effekter. Kryddväxten kan stoppa sjukdomsförloppet hos möss med alzheimer och hejda tillväxten av cancertumörer, visar laboratorieförsök.”

Gurkmeja stoppar inflammationer

Och sedan hördes det inte något mer på den fronten. Kan bero på …

“Forskningen tragglar sig fram, för pengarna finns inte. Läkemedelsbolagen har inga ekonomiska intressen av att gå vidare, säger professor emeritus Stig Bengmark till TT. … Den är billig, lätt att få tag i och ofarlig för människan även i stora mängder.”