“Futura arbetar med utveckling; personlig och själslig. Hur du via ökad kunskap och självkännedom kan få en djupare kontakt med dig själv på alla plan. Att helt enkelt skapa de möten och det liv du önskar; med dina medmänniskor och med dig själv.

Kunskapen hämtar vi från hjärnans och kroppens grundläggande ärftlighet vilket påverkar dina behov och ger grunden för din potential. Detta sammanför vi med din själsliga kontakt och hur du kan utveckla denna, för att i nästa steg bli medveten om ditt subtila kroppsspråk dvs. energin du är och sänder ut till dina medmänniskor.

Kunskapen får du via våra utbildningar, kurser och handledningar, vilket är ditt behov?

Vi ser fram emot att möta dig!”

Öppet hus hos Futura i morgon, 13-17. Mer info