Vitamin A: Finns i inälvsmat, nypon, morot
Brist: Lindrig brist kan ge nattblindhet och allvarlig brist ger nedsatt motståndskraft mot infektioner.

Vitamin D: Bildas när vi solar, finns i fisk
Brist: Brist på D-vitamin kan orsaka rakit, ”engelska sjukan”, hos barn, vilket visar sig som mjukt och missformat skelett, och benuppmjukning, osteomalaci, hos vuxna.

Vitamin K: Finns i kål, havstång (spirulina)
Brist: Vitamin K är nödvändigt för blodets koagulering och har även betydelse för bentäthet.

Vitamin C: Finns i nypon, paprika, broccoli, brysselkål
Brist: Lindrig C-vitaminbrist kan ge trötthet, svaghet och irritation. Allvarlig brist kan i sällsynta fall ge skörbjugg, en sjukdom med symtom som inflammationer i tandköttet, försämrad sårläkning och infektionskänslighet.

Vitamin B1: Finns i havstång (spirulina), frö, griskött, inälvsmat, nötter
Brist: Allvarlig brist ger nervsjukdomen beriberi.

Vitamin B2: Finns i inälvsmat, havstång (spirulina), svamp, mandel
Brist: Brist på vitaminet kan ge slemhinne- och hudförändringar.

Vitamin B6: Finns i skaldjur, inälvsmat, fisk, frö, nötter
Brist: Brist på vitaminet kan bland annat ge hudförändringar runt mun, näsa och ögon, kramper och anemi, alltså blodbrist.

Vitamin B12: Finns i inälvsmat, fisk
Brist: Allvarlig brist kan ge perniciös anemi, alltså blodbrist, och neurologiska symtom.

Folsyra: Finns i inälvsmat, broccoli, frö, brysselkål, nötter
Brist: Brist på folat/folsyra ger blodbrist (anemi).

Vitamin B3: Finns i inälvsmat, nötter, fågel, fisk, kött
Brist: Allvarlig brist på niacin ger hudsjukdomen pellagra.

Selen: Finns i inälvsmat, skaldjur, fisk
Brist: Studier tyder på att en dålig selenstatus är förknippad med ökad risk för vissa cancerformer. Vissa studier visar också på mer hjärt-kärlsjukdomar i selenfattiga områden.

Jod: Finns i havstång (spirulina), skaldjur, fisk
Brist: Brist på jod i maten anses vara den vanligaste orsaken till struma (förstoring av sköldkörteln). Brist på sköldkörtelhormon under den tidiga barndomen hämmar den mentala och fysiska tillväxten och resulterar i dvärgväxt.

Fosfor: Finns i frö, nötter, kakaopulver, inälvsmat
Brist: Brist på fosfor kan leda till urkalkning av skelettet.

Kalium: Finns i kakaopulver, frö, nötter
Brist: Brist på kalium leder till muskelsvaghet och kramper.

Kalcium: Finns i ost, strömming
Brist: Brist kan ge hämmad tillväxt. Långvarig brist kan ev. ge osteoporos (benskörhet).

Järn: Finns i inälvsmat, havstång (spirulina), kakaopulver
Brist: Typiska symtom vid blodbrist är att man blir blek, trött, andfådd och får nedsatt immunförsvar.

Magnesium: Finns i kakaopulver, frö, nötter, havstång (spirulina)
Brist: Brist på magnesium kan ge hämmad tillväxt, beteendestörningar, störningar i hjärtfunktionen.

Zink: Finns i inälvsmat, kakaopulver, kött
Brist: Brist på zink hos barn ger tillväxthämning och störd utveckling, brist hos vuxna ger hudförändringar, försämrad sårläkning och försämrad aptit.

Källor: SLV samt Fineli