“Vet du hur mycket blodsocker allt ditt blod innehåller just nu totalt sett? Runt fem gram. En tesked druvsocker. Det är allt, upplöst i dina runt fem liter blod, om du är frisk. Men det kan ändras. Blodsockret hålls normalt inom fasta gränser. Det stiger aldrig mycket efter att vi ätit, högst runt 50 procent hos friska. Högre blodsocker kan nämligen skada blodkärlen.”

Jag var visserligen redan övertygad om det farliga i att välta i mig en massa socker, men det stycket ger verkligen perspektiv.

“År 1700 åt svenskar i genomsnitt 0,1 kilo rent socker om året. År 1850 hade det ökat till hela 4 kilo. Idag är den siffran 45 kilo.”

Matrevolutionen