“Dagens Medicin utnämner den 15 mars till Patientsäkerhetens dag. Både socialminister Göran Hägglund (KD) och Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm sluter upp.”

En heldag för patientsäkerheten

Regeringen skulle skjuta till 500 miljoner och eventuellt 2 miljarder till under mandatperioden, om ni nu tvivlar på att sjukvården verkligen har problem med att folk blir skadade under sin sjukhusvistelse. Kanske hade det blivit ohyggligt mycket mer pengar om alla hade orkat/vågat/kunnat anmäla.

I Läkartidningen uttalade sig Göran Hägglund. Han menar säkert väl, men jag hade nog önskat att han betonade lidandet för patienterna före kostnaderna.

“Om man räknar om vårdskadorna varje år så handlar det om ungefär 630 000 undvikbara vårddygn till en kostnad av ca 5 miljarder, som naturligtvis kan användas till någonting bättre än att reparera det som gått sönder på vägen, sa socialminister Göran Hägglund vid en presskonferens den 16 december.”

Mät patientsäkerheten och få pengar

De känner alltså att de behöver muta landstingen med pengar för att förmå dem att “lägga i en högre växel när det gäller patientsäkerheten” … Det är inte några ohyggliga krav som ställs på vården för att få ta del av dessa pengar. Faktum är att man blir alldeles mörkrädd över att de inte redan är uppfyllda, alldeles helt utan mutor eller prispengar.

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen.

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som mäter förekomst av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus

– 100 miljoner kronor att dela på för de landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Målet till 2014 är max 250 recept per 1 000 invånare.

Och det verkar vara hög tid att göra något.

“Under fjolåret fick människor som skadats i sjukvården sammanlagt 420 miljoner kronor i ersättning. Det är nästan dubbelt så mycket som 2010, då 231 miljoner betalades ut.”

Vårdskadade får mer pengar

“9,4 procent av alla patienter som vårdades inneliggande på svenska sjukhus hösten 2010 hade en vårdrelaterad infektion (VRI), enligt den punktprevalensmätning som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör varje halvår.”

Det kommenteras så här.

“Man hade väl hoppats att det hade varit bättre.”

Vårdrelaterade infektioner ökade under 2010

Vårdhygienen kan bli bättre

Nåväl, nu verkar det som om det var mycket snack och lite hockey. Else Ribbe har kastat in handduken, men väljer att uttala sig i media så att vi alla får chans att tycka till om det här. Visa att vi tycker att det är viktigt att inte riskera att bli ännu sjukare när vi vårdas för någon åkomma.

“Chefsläkaren för den skånska patientsäkerheten, Else Ribbe, säger upp sig i protest efter bara ett halvår på tjänsten. – Det saknas engagemang och ekonomi för att utveckla patientsäkerheten, säger hon.”

Chefsläkare går i protest mot svalt engagemang

Det gäller dig också, vilken kvalitet på vården du vill ha. Hur dina barn vårdas. Hur mycket pengar som ska skjutas till för att personalen ska ha möjlighet att sköta sitt jobb efter bästa förmåga.