Från 60-talet, via 90-talet och diskussionen bara fortsätter. Men händer det något?

<!–
WriteFlash('’);
//–>

Mot slutet av inslaget säger en mamma “We lost him for five years” för att beskriva situationen med sin son, som lyckligtvis blev av med sina koncentrationssvårigheter när Glutamat exkluderades ur kosten.

Livsmedelsverket säger “Glutaminsyran och dess salter, glutamater, får användas till alla livsmedel som får innehålla tillsatser utom livsmedel som tillverkas speciellt för spädbarn och småbarn.”. Det är inte farligt, men får inte användas i barnmat …

Men godis då? Jag kollade lite på chips och hittade då “naturliga aromer” i innehållsförteckningen. Surfade till Livsmedelsverket och försökte förstå vad det kan vara (glutamat?) men jag blev inte mycket klokare.

Det kan inte vara lätt att vara förälder till ett barn med koncentrationssvårigheter eller liknande. Man måste nog laga allting själv, från grunden helt enkelt.