“EU:s tidigare leksaksdirektiv är 20 år gammalt och många nya leksaker har tillkommit sedan dess, inte minst elektroniska.”

Ny lag om leksakers säkerhet

Det var ju bra, men de tog banne mig tid på sig. Så här uttalade man sig i DN 2004.

“Säkerheten i leksaker regleras i ett EU-direktiv från 1988. Men här saknas i stort sett regler för kemikalier.

– Lagstiftningen är diffus, självklart ska produktlagstiftningen skydda barn mot farliga kemikalier, säger Jan Bertoft. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att leksakerna är CE-märkta. Det är tillverkarnas egen garanti för en bra produkt. Men märkningen är alltså inget skydd mot farliga kemikalier.”