Det här är vad föräldrar matas med för att de ska vara motiverade att lämna sina telningar på förskolan så fort det bara går.

(Ny länk eftersom den tidigare sidan är omgjord)

“Den övergripande slutsatsen är att förskolan befrämjar barnens kognitiva utveckling. Två av studierna visar bättre kognitiv förmåga och bättre språkkunskaper vid 36 månaders ålder. Långsiktiga effekter av förskolan konstaterades också i form av bättre verbal och matematisk förmåga då barnen blivit 8 år gamla.”

Det är också vad förskolechefen talade om för mig på det senaste föräldramötet. Med andra ord skulle Elin hamna helt på efterkälken om hon spenderar mer tid med sina föräldrar och mindre tid på förskolan.

Lite längre ner på sidan tar de i ännu mer, och nu börjar jag bli riktigt uppretad.

“I tonåren och i ung vuxen ålder är förekomsten kriminalitet och drogproblem halverad bland de ungdomar som gått i förskola.”

Hur kan de skriva så här?! Alla som läser kanske inte förstår var de här uppgifterna kommer ifrån. Om man följer länken till den amerikanska sidan ser man ju direkt att statistiken inte har särskilt mycket med förskolan i Tollarp att göra.

“In such areas as crime, welfare, and teen parenting, however, preschool seems more able to break links between parental behaviors and child outcomes.”

Läs själva här.

Om man inte var avigt inställd till att lämna sin tvååring ifrån sig innan, så blir man det garanterat när man får höra att man inte är tillräckligt kvalificerad för att förbereda henne för livet. Herregud – hur mycket pedagogik behöver en tvååring?