Nu är det många som har gräsmattorna fulla av äpplen som de gärna vill skänka till oss hästägare. Jag vill därför passa på att varna för att fruktsocker lätt kan leda till fång enligt de senaste undersökningarna. Även stora hästar drabbas. Ett tips – som en extra säkerhetsåtgärd har jag pratat med mina grannar så att inte barnen i all välmening slänger in äpplen till hästarna.

Snart kommer även nattfrosten, vilken ökar sockerhalten i det gräs som finns kvar. Även det ökar risken för fång. Begränsa hagarna om din häst eller ponny är känslig. Dodson & Horrell har mycket bra information om fång på sin hemsida. Här är några bra länkar.

Managing your horse’s weight

Laminitis; to feed, not feed or what to feed?

Equitalk

Laminitis support

På Ridsports hemsida fastnade blicken på den här nyheten.

“En hästägare utanför Malmköping fick föreläggande om att höja takhöjden i delar av sitt stall med två centimeter. Det var under två bärande stålbalkar som takhöjden var 218 centimeter istället för de 220 som lagen kräver. Hästägaren ansåg sig inte ha möjlighet att genomföra den omfattande ombyggnaden utan slaktade istället sina sex hästar.”

Kontrasten är ofattbar. Men, jag kan förstå hur kränkt hästägaren måste ha känt sig eftersom han tog det drastiska beslut han gjorde. Om man jämför djurhållningen mellan ytterligheter så skulle man ju kunna dra en parallell till vilt. Djur som djur. Om jag köper mig lite skog, utfodrar viltet så att de kommer in på min mark och sedan t.ex. säljer jakten, så har jag ju möjlighet att tjäna pengar på mina djur utan att vare sig behöva ligghall eller ta hänsyn till takhöjd i stall och bredd mellan galler. Ett annan liknelse kan man ju göra med kor, som ju också är ett gräsätande stäppdjur och säkert inte har annorlunda behov än vad hästar har. Jag tror inte att det hade varit särskilt populärt om man skaffade 10 hästar och band fast dem framför ett foderbord hela vintern utan att släppa ut dem.

En annan sida som rörde mig djupt var en blogg som heter Hemmaföräldrar, och då särskilt det här blogginlägget – Vi ställer för stora krav på ettåringar. Alla barn går naturligtvis inte att pressa in i den livsstil vi, väl huvudsakligen av ekonomiska skäl, har idag. Jag tycker att jag har ansvar för mig själv, ett ännu större ansvar för mina nära och kära och ett oerhört ansvar för djuren som ju inte ens kan påverka sin situation själv. Naturligtvis kommer jag aldrig ens i närheten av det ansvar en förälder har för sina barn! Det går inte ens att jämföra. All heder åt de som orkar gå emot strömmen och kämpa för sin övertygelse om vad som är bäst för deras barn.

En annan person som sticker ut hakan är Andreas Eenfeldt, alias Kostdoktorn. Så här skriver han på sin hemsida.

Parallellt med studierna har jag såklart arbetat som läkare. Mest som allmänläkare, på vårdcentral, men även inom internmedicin på Karlstad Centralsjukhus. Vad man slås av är hur många personer som lider av sjukdomar som antagligen hade kunnat förebyggas eller behandlas med kostförändringar. Visst finns många bra läkemedel, men i många fall blir medicinering utan livsstilsförändring lite som att flytta om däcksstolarna på det sjunkande Titanic….”