Eftersom några av mina kunder har ardennerhästar började jag fundera på utfodringsrekommendationerna på fodersäckarna.

På Mare & Youngstock, det foder jag själv använder, står det att en 1-åring som förväntas väga 500-600 kg som vuxen ska ha mellan 1,5 och 2 kg kraftfoder per dag för att garantera att den får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler. Naturligtvis kan man komplettera med Surelimb om de inte får så mycket kraftfoder. Detta är ju inte något man slarvar med – alla vill ju att unghästen ska få möjlighet att utveckla ett starkt skelett, friska ben osv.

En vuxen ardenner väger 500-800 kg (eller mer) står det att läsa på Wikipedia. Låt oss räkna på 800 kg. 2 kg / 6 = 0,33 kg foder per 100 kg häst x 8 = 2,64 kg Mare & Youngstock Mix per dag till en ardenneråring som förväntas väga 800 kg vuxen vikt.

Men, när jag tittar på bilder och jämför halvblod och ardenner så får åtminstone jag intrycket att en ardenner utvecklar mer skelett per kg kroppsvikt än ett halvblod. Det står dessutom så här i avelsplanen:

Den svenska ardennerhästen ska i övrigt kännetecknas av att ha en god fruktsamhet och vara tidigt utvecklad.

Här ser ni Lilla Tullan 1-år och en ardennerhingst på 1-år.

Vidare läser jag följande i Marja Tullbergs rapport om hovbroskförbening:

Drygt 80% av hästarna i det undersökta materialet hade någon form av hovbroskförbening. Frekvensen av måttlig-kraftig hovbroskförbening var i genomsnitt 69%. Inget statistiskt samband sågs mellan grad av hovbroskförbening och någon av variablerna: ålder, kön, hovens vinkel, skenans omkrets eller hästens storlek.

Inte vet jag om det kan ha med utfodringen att göra, men jag har i alla fall satt mig för att försöka ta reda på om det finns några riktlinjer att gå efter vad gäller vitamin- och mineralbehovet hos växande ardennerhästar. Fortsättning följer med andra ord.

Nu verkar det i och för sig inte som om hovbroskförbening utgör något stort problem för hästarna, åtminstone inte om man utgår från Marjas rapport. Däremot skriver hon så här:

Rasen har kända problem med till exempel hudlidanden på benen och man- och svanseksem. Ett avelsarbete där fokus flyttas från hovbroskförbening och i stället riktas mot dessa sjukdomar skulle sannolikt gagna rasen mer i arbetet för en friskare ardennerhästpopulation.

Detta kan säkert också ha samband med någon näringsbrist. Kalciumbrist hos människa kan t.ex. ge problem med sköra naglar och hud- eller hårproblem. Zinkbrist ger samma symptom.

Hur som helst – om det var min ardenner som hade exem eller mugg så hade åtminstone jag sett över foderstaten. Sedan hade jag nog försökt behandla med MSM invärtes och sprayat på Ionosil på exemet för att underlätta utläkning. Aloegel är också superbra, men jag förstår inte riktigt hur man ska kunna smörja krämer i allt detta hovskägg.