I min jakt på näringsbehovet hos en växande ardenner ramlade jag över den här rapporten.

Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar

Tyvärr fanns det inga ledtrådar här (heller), men den var väldigt intressant ändå eftersom den på ett bra sätt beskriver hur det ser ut i verkligheten hos oss hästägare.

Något som var mycket glädjande för min del som foderförsäljare var att de inte kunde se någon skillnad i storleken på kraftfodergivorna hos de som räknat själva på foderstaterna jämfört med de som fått råd av representanter för det kraftfoder de använde. Med andra ord hittade inga rådgivare/försäljare som skott sig på hästarnas bekostnad. Skönt!

Däremot var det ganska många som hade lite övertro på kraftfodrets betydelse jämfört med högivan. De uppgav att de hade full koll på foderstaten, trots att de inte hade någon analys på sitt hö. För mig signalerar det att man inte riktigt räknar hö som foder. Om man ger 14 kg hö och 2 kg kraftfoder är det ju faktiskt så att hästen huvudsakligen får sin näring av höet, och om man då inte har analys på sitt hö vet man ju inte så mycket om vad den får i sig.

Förmodligen är det tiden, pengarna och orken som inte riktigt räcker till – jag behöver inte gå längre än till mig själv. Men jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka att man inte enbart kan förlita sig till ens ett kraftfoder av väldigt hög kvalitet. Om ditt hö inte håller måttet så hjälper det inte.

Friska, vuxna fritidshästar är ju för det mesta ganska okomplicerade att utfodra. Det man inte kan se med ögat är hur vitamin- och mineraltillförseln ser ut. Jag har också sett analysresultat på hö där kalcium/fosfor halten är alldeles åt skogen (för mycket konstgödning skulle jag tro) och där det inte ens gick att få rätt nivåer utan tillskott av ganska mycket ren kalk. Det kan man inte heller se på hästarna, men det är viktigt ändå. Den vuxna hästen hade förmodligen klarat en vinter med detta hö utan korrigering, men för en växande unghäst hade det varit förödande.

En helt annan sak – om du har funderat på att beställa Gluko/Max så ska du slå till innan jul. Idag fick jag reda på att det kommer en prishöjning i januari, så vänta inte för länge med att beställa.