Stelkrampsvaccination människa – verksam substans Tetanustoxoid

Grundvaccination rekommenderas till alla svenskar. Det består av 3 doser givna inom ett år. Efter 10 år ges en 4:e dos, därefter ges en 5:e dos efter ytterligare 30 år. Man i stort sett räknar med att alla som följt det svenska barnvaccinationsprogrammet har skydd till 40-års åldern, men då behöver en påfyllnadsdos.

Källa: Medical Link

Stelkrampsvaccination häst – verksam substans Tetanustoxoid

Grundvaccination: Från fyra månaders ålder ges två vaccinationer med fyra-sex veckors intervall. En tredje vaccination ges efter sex-tolv månader. Föl undan otillräckligt vaccinerade ston kan vaccineras tidigare och därefter vid fyra månaders ålder samt enligt ovan. Dräktiga djur vaccineras i andra eller tredje trimestern.

Revaccination: Med tre års intervall. Om vaccinationsanamnesen är okänd revaccineras dessutom snarast efter en större sårskada, sticksår, hovböld eller djupa mjukdelsinfektioner.

Källa: Fass

Hur kan det vara så stor skillnad? Det är ju samma ämne vi vaccineras med. Kan någon förklara det här för mig?