Lat som jag är knycker jag texten rakt av.

Hästens springmask (Oxyuris equi)

Springmaskproblem är inte vanligt i Sverige. Om den förekommer brukar djurägarna kunna se den med blotta ögat i hästträcken där den oftast ligger utanpå träckbollarna. Maskarna är gråvita, spetsiga i ändarna och kan bli upp till 10 cm långa. Det är sällan man ser springmaskägg i ett träckprov eftersom honan “vispar ut” äggen genom ändtarmsöppningen där de blir liggande i håret/huden och kan ge upphov till klåda. När hästen kliar svansen mot boxväggar, stolpar mm faller äggen ner och hästen kan sedan få i sig de smittfarliga äggen via fodret. I grovtarmens slemhinna utvecklas den sedan till könsmogen mask. Livscykeln är ca 4-5 månader lång.

Bästa sättet att undersöka om det finns springmaskägg är att göra ett så kallat “tejpprov”. Man tar den klibbiga sidan av genomskinlig tejp och trycker mot huden runt analöppningen för att därmed fånga upp eventuella ägg. Tejpen sätts sedan på något hårt, gärna ett objektglas, och skickas till labbet för analys.

De flesta maskmedel tar springmask, rådgör med din veterinär om du är osäker.

När skall vi ta våra prover?

Tidpunkten för provtagning är viktig för att man ska få en så sann bild som möjligt av parasitbördan hos hästen. För att fastställa nivåerna av blodmask finns det två viktiga tillfällen att provta:

1. På våren (mars-maj) före betessläpp för att se om man behöver avmaska mot parasiter som övervintrat i hästen.

2. På hösten efter betet för att kontrollera vad hästarna eventuellt plockat upp på betet denna säsong och om hästen eventuellt behöver avmaskas.

En grupp som är aktuell att provta även under vinterhalvåret är hästar under ett år. Detta bör man göra för att kontrollera eventuell spolmaskförekomst. Spolmasken som har en annan livscykel än blodmaskarna kan utskilja ägg året om. Det är den unga hästens parasit och hästar över ett år är sällan infekterade.

Lådan köper du av mig. Observera att den gröna lådan är till smådjur, t.ex. hund.