MASKLÖSA!

(om ni inte gillar Saltkråkan, och särskilt avsnittet med Ruskprick och Knorrhane då, förstår ni förmodligen ingenting av rubriken)

Tullans provsvar har redan kommit, snabbt och enkelt rakt in i mailboxen.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt står följande att läsa:

* Blodmaskar (Strongylus spp och Cyathostominer) är hästens vanligaste inälvsmaskar.

* Spolmask (Parascaris equorum) förekommer allmänt hos föl och unghästar, men sällan hos hästar äldre än 3 år.

* Bandmask (Anoplocephala perfoliata) är en vanligt förekommande mask hos hästar i alla åldrar.

Den här gången skickade jag faktiskt bara in på Tullan, eftersom jag räknade med att hon var den som mest troligt hade mask. Blodmask närmare bestämt. Bandmaskprovet hoppade jag över. När hon fick kolik i november förra året skickade jag in träckprov, och då fick jag besked på att hon hade 0 blodmaskar, 0 spolmaskar men några bandmaskar. Samtliga hästar avmaskades då mot bandmask så att den saken skulle vara ur världen.

Med ledning av det här provsvaret tror jag att jag väntar tills hösten med att kolla dem igen. Inget avmaskningsbehov på ett år med andra ord.

1 st Kollamasken = 280 kr

Om jag inte hade kollat Tullan hade jag valt att avmaska henne i januari. Sedan hade jag tagit alla tre vid den här tiden samt en gång till under sommaren.

7 doser Fyrantel = 500,50 kr