Jag fick ett nyhetsbrev från Vidilab (KollaMasken) och lärde mig något nytt om blodmaskar.

“Under vinterhalvåret går larverna från en del av de små blodmaskarna i ett djupt vilostadie och kan under denna tid inte nås av något maskmedel. Vid provtagning under denna period kan man få ett något lägre värde än om provet skulle tagits under sommarhalvåret. Eftersom det är långt ifrån alla små blodmasklarver som går i vila kan ett prov under vintern ändå ge en uppskattning om hästen är kraftigt parasitinfekterad. Prov för undersökning av blodmaskförekomst rekommenderas dock inte under vintern eftersom det kan vara till mer skada än nytta att avmaska en vuxen häst under denna årstid. Om man tar bort de vuxna maskarna i hästens tarm kan de larver som ligger vilande vakna upp vid fel tidpunkt och ställa till med oreda. Ägg från spolmask och bandmask kan påvisas året om. Avmaskning bör göras med preparat specifikt verksamt mot dessa parasiter om det visat sig nödvändigt med behandling.”

KollaMasken

“Vi har fått en del frågor om kompetens. Vi skriver att vi har hög kompetens, men vad betyder det? För oss betyder det att vi har kunskap, inte bara gammal kunskap utan den senaste, att vi forskar och utvecklar tillsammans med de ledande experterna i Sverige. Denna kunskap är inget värd om vi inte kan omsätta den i handling. Det är där som ackrediteringen kommer in. Genom den har vi en yttre bedömning. Så för oss är “hög kompetens” att vi har massor av kunskap och erfarenhet och därför kan erbjuda dig analyser som är i den absoluta frontlinjen av forskningen. “