“D-vitamin bildas via fotosyntes i de flesta växter och djur som exponeras för solljus. Den huvudsakliga uppgiften för D-vitamin hos däggdjur är att öka absorptionen av kalcium och fosfat i tarmen och tillgodose mineraliseringen av skelettet. Utan D-vitamin absorberas bara 10–15 procent av dietärt kalcium; detta ökar till över 30 procent vid adekvata D-vitaminnivåer.

Mängden kalcium som absorberas i tarmen varierar mycket från individ till individ och beror bla på faktorer som ålder, kön och kostinnehåll. Receptorer för D-vitamin finns i de flesta celltyper i kroppen, och brist på D-vitamin spelar sannolikt en stor roll också vid utveckling av andra sjukdomar och hälsoproblem.”

Läkartidningen

Eva Marie har skrivit till Hippsons “Frågor och svar”:

“Jag är lite nyfiken på om det finns några vetenskapliga studier av hur hästen påverkas av att ha täcke på sig, i den omfattning som många hästar har idag? Fler och fler hästar går ju med täcke under större delen av dygnet och också under en stor del av året.

1. Vet man hur produktionen av D-vitamin påverkas? En stor del av kroppen täcks ju och det blir endast en mindre del (halsen) som exponeras för solens strålar. Räcker den ytan till ändå?

2. Vet man om och i vilken grad bogfrihet, muskler och rörelser påverkas av att hästarna har på sig ett täcke? Täcket erbjuder ett visst motstånd runt bogarna (även om det i övrigt ligger bra och inte ger skav etcetera)?

Vänliga hälsningar
Eva Marie”

Svaret läser ni här: Hur påverkas hästen av att gå mycket med täcke?

Mina raggiga vildhästar är jag inte särskilt orolig över, men svaret fick mig att fundera lite över Nicke och Betsy. De får sannerligen inte mycket ljus nu. Kanske hade det gjort dem gott med lite D-vitamintillskott.