“Problemet är att det är ytterst få förunnat att få fram en häst i elitklass. Det är dessutom osannolikt att de hästar som inte når hela vägen passar den stora massan hobbyryttare. Enligt Karen Hennessy är friskhet och gott temperament det viktigaste för hobbyryttare inom alla discipliner.”

Säljare och köpare i otakt på hästmarknaden