En sådan får det bli så småningom. Vi har börjat föra kassabok över våra shoppingvanor och med denna som hjälp tänker jag identifiera hålen i plånboken, täppa till dem och spara ihop till Tullans sadel.

En Sensation Ride Hybrid = 285 cigarettaskar, lite fler om man räknar in tillbehören.