Nord/Fjord Kampen

Lördagen den 8 maj vid Gärds Ryttarförenings anläggning i N. Åsum kl 09.00

Ett samarrangemang mellan Nordsvenska Hästen i Skåne och Södra Skånes Fjordhästförening

Ett ekipage som jag gärna skulle vilja se är det här.

Jessica & Oden