Landstingens kulturprojekt ifrågasätts av tankesmedja

Hur många känner till att landstingen varje år lägger 16 miljarder kronor på annat än hälso- och sjukvård? Gissningsvis inte särskilt många. Hur många vet att Västra Götalandsregionen och landstingen i Norrbotten och Värmland de senaste åren har satsat mångmiljonbelopp på att göra filmindustrin till en viktig näring i respektive län? Hur många känner till att samtliga landsting varje år betalar miljontals kronor för att subventionera vuxna människors fritidsintressen i form av kurser hos studieförbunden? Och hur många känner till att landstingen genom Almi är en viktig finansiär när det gäller stödet till nyföretagande?

Dessa exempel illustrerar ett grundläggande problem med landstingen, nämligen bristen på transparens. Vi vet väldigt lite om hur de pengar vi betalar i landstingsskatt används. Och vi har därmed svårt att ta ställning till om pengarna borde användas på något annat sätt. Det är med andra ord inte så konstigt att landstingsvalet ibland beskrivs som det bortglömda valet.

Vad kan man få för 1 800 sjuksköterskor?