Vem ska avgöra exakt när livet är i sitt slutskede? De anhöriga??

“Svårt sjuka i livets slutskede bör kunna sövas in i döden. Det kommer Svenska Läkaresällskapets etiska delegation fram till i nya riktlinjer.”

Sjuka får sövas in i döden

Artikeln är publicerad den 11/10. Några dagar tidigare, den 5/10, läste jag det här.

“I november 2008 vid mitt första möte med denna kvinna var det omedelbara intrycket att jag stod inför en patient i slutstadiet av spridd tumörsjukdom, och min viktigaste uppgift nu var att försöka ordna så god omvårdnad för henne som möjligt.”

“Hälsotillståndet förbättrades därefter stadigt. Vid sista läkarkontrollen i maj 2010 hade vikten gått upp 16 kg. Blodtrycket var då 135/90 mm Hg, och hon hade inga tecken på hjärtsvikt. Elektrolyter, S-kreatinin och blodsocker låg inom normala referensområden.

Inget av de tidigare läkemedlen har behövt återinsättas. Patienten klarar sig nu helt och hållet själv, förutom att hon får hjälp med att köra in en kärra ved varje dag för att kunna värma upp huset. Hon känner glädje för livet och kan umgås med sina vänner.”

Tänk på läkemedelsbehandlingen som orsak till försämring