“Om hästen är skodd så att den kan röra sig optimalt så sätter hästen mera muskler, prestationen ökar och skador kan läka ut, menar Anders Hesselgren. Om hästen är felaktigt skodd får det en lång rad negativa inverkningar.”

Ett nytt sätt att tänka

“Här är Anders filosofi om hur hästen ska verkas: Trakten ska vara låg, då fungerar hovmekanismen på ett naturligt och bra sätt. Tån ska vara kort för att underlätta att hoven rullar över. Det viktiga med vinklarna är att hovbenet kommer i rätt läge.”

Det där har jag hört förut, men då inom barfotarörelsen.