“Under vintern är kolhydratinnehållet i gräs vanligtvis högt. Tidigt på våren är
förutsättningarna för tillväxt gynnsamma, bland annat på grund av höjd temperatur, och kolhydrater finns tillgängliga vilket kan vara en förklaring till att skördarna kan bli stora under denna del av året. Vid plantans kraftiga tillväxt används den största delen av kolhydratreserverna. Denna sänkning av kolhydratinnehållet sker i samband med stamsträckning och axbildning.

Efter den maximala tillväxten tidigt på säsongen sker en nedgång i tillväxten med ett minimum vid midsommar. ”Midsommardepressionen” antas höra samman med den reproduktiva fasen hos plantan som vanligtvis inträffar i början av tillväxtdepressionen. En annan teori är att nattemperaturen är hög och inte gör det möjligt för plantan att bygga upp en ny kolhydratreserv. ”Midsommar-depressionen” kan inte undvikas även om gräsplantan får tillräckligt med vatten.

Kolhydratinnehållet i plantan stiger gradvis under augusti och september. När temperaturen sjunker fort sker samtidigt en kraftig ökning hos kolhydratinnehållet i stubben och mer rötter bildas.”

Räck upp en hand alla ni som har släppt ut fånghästar på betet under hösten för att sedan stänga in dem till våren igen …

Och det är inte lite skillnad på sockerinnehållet heller. Enligt en tabell jag hittade kan t.ex. Ängssvingel innehålla 220 g fruktan per kg torrsubstans i kyligt väder, för att sedan gå ner till 0 g när det blev lite varmare (10 grader eller mer).

Stackars Lilleman! Jag har inte gjort många rätt kan jag säga.